Strona główna » Kontakt

Infant House 2
Niepubliczny żłobek we Wrocławiu:
Osiedle Krzyki - Gaj
ul. Borowska 264
50-558 Wrocław

Zapisy i rekrutacja:
ul. Borowska 264
50-558 Wrocław

(m):  <Pokaż numer telefonu>

E-mail: kontakt@infanthouse.pl

Klauzula informacyjna RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest NMR Bożena Zapotoczna-Żołnierek ul. Borowska 264, Wrocław 50-558, NIP 8990001510 REGON 006012180 prowadząca żłobek pod nazwš „Infant House 2” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 264. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczšcych Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z panią Bożeną Zapotoczną-Żołnierek pod numerem telefonu 604171961 lub za pośrednictwem e-mail kontakt@infanthouse.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w trakcie realizacji umowy zwartej z Państwem na korzystanie przez Państwa dziecko z naszych usług, przez okres trwania,
- kontaktu z Państwem za pośrednictwem środków powszechnej komunikacji w związku z informacjami dotyczącymi wykonania umowy, przez okres trwania umowy z Państwem,
- dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub Państwa zgody przez okres trwania umowy z Państwem lub do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu,
- monitoringu wnętrza sal, w których jest sprawowana opieka, zgodnie z wymogiem realizowanego zadania publicznego oraz do celów dowodowych,
- w celu rekrutacji i realizacji umowy zwartej z Państwem na stanowisku pracy,
- wypełnienia obowiązków prawnych Administratora na podstawie przepisów prawa,
- ochrony zdrowia i życia osób których dane dotyczą,
- obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Administrator danych : Bożena Zapotoczna-Żołnierek
Całą klauzulę informacyjną można znaleŸć tutaj.

misjaMisja zapisy i rekrutacjaZapisy i rekrutacja strukturyKontakt, RODO pracaPraca płatnoœciPłatności galeriaGaleria